Vaidavas SUP Fests 

2022

 

 

 

Datums un vieta

2022.gada 6. – 7.augusts

VaidavEži, Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Latvija

 

 

Aktivitāšu programma 

Sestdiena, 6.augusts

 

8:00 – 11:00   Ierašanās un reģistrācija

11:00 – 16:00 SUP rogainings

11:00 – 13:00 Latvijas SUP Amatieru Čempionāts

14:00 – 16:00 Latvijas SUP Sprinta čempionāts

17.00 – 17.45 Ātrākais SUP zirgs – unikālas SUP sacensības

18:00 – 18:30 Apbalvošana

18:30 – 21:00 Mūzika, ballīte

21:00 – 22:00 Saulrieta jāntārpiņu SUP brauciens

no 22:00 – Ugunskurs un zupa

 

Svētdiena, 7.augusts

 

04:45 – 05:10 Reģistrācija SUP saullēkta braucienam

05:28 – 07:00 SUP saullēkta brauciens apkārt Vaidavas ezeram

09:00 – 10:00 SUP fitness / yoga

09:00 – 11:00 Reģistrācija sacensībām

11:00 – 12:00  Latvijas SUP Tehniskās distances čempionāts

12:00 – 15:00 Latvijas SUP čempionāts Dragon airēšanā komandām

16:00 – 17:00 Apbalvošana un lielā izloze

 

 

 Nolikums

 

Sacensību formāti.

Latvijas SUP čempionāts Amatieru klasē – Sporta un Tautas grupās

Red Paddle Co Dragon SUP Latvijas čempionāts

Latvijas SUP čempionāts Tehniskajā distancē

Latvijas SUP čempionāts Sprinta distancē (beach start)

 

Reģistrēšanās sacensībām.

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

 

Dalībnieki

Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

 

Inventārs

Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbilstoši noteiktajai dēļu klasei:

   1)     
   Sporta klase – garums nepārsniedz 14’ bez platuma ierobežojuma

   2)     
   Amatieru Sporta klase – tikai piepūšamie dēļi, kuru garums nepārsniedz 12‘6“ un tie nav šaurāki par 30”

   3)     
   Amatieru Tautas klase – tikai piepūšamie dēļi, kuru garums nepārsniedz 10‘9“ bez platuma ierobežojuma.

   4)     
   Red Paddle Co Dragon WS sacensībās dēļus nodrošina sacensību organizētāji 

   Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

 

Distances

Amatieru klase – 2km tehniskā distance

Sporta klase Sprints – 200m tehniskā distance (1 bojas grieziens)

Sporta klase Tehniskā  ~1,5 km (ar izskrējienu krastā, 6 boju griezieni)

Dragon SUP – 800m tehniskā distance

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens.
Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.

Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

 

 

Starta un finiša procedūra

Starts visām distancēm tiek dots krastā netālu no ūdens, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir krastā netālu no ūdens, ar airi rokā šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Sacensību formāts un vērtēšana

Latvijas čempionāts Red Paddle Co Dragon SUP  notiek Open grupā. Sacensības notiek pēc hītu sistēmas. Distancē ar laika kontroli vienā hītā piedalās ne vairāk kā 3 komandas. 6 ātrākās komandas neatkarīgi no ieņemtās vietas hītā tiek pusfinālā. Pusfinālu uzvarētāji kvalifcējas finālam, bet otro vietu ieguvēji un labākā 3.vietas laika komanda piedalās mazajā finālā par 3.vietu. Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvotas 3 labākās komandas. Atsevišķi tiks apbalvoti arī uzvarētāji (pēc ātrākā laika jebkurā iebraucienā) Sieviešu, kā arī Mix (ne vairāk kā 2 vīrieši komandā) grupās, ja sacensībās šajās grupās būs nostartējušas vismaz 2 komandas.

Latvijas SUP čempionāts Sporta klases Sprinta distancē notiek Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaitē. Grupas startē atsevišķi. Sacensības notiek pēc jauktas sistēmas. Kvalifikācijas posmā katram dalībniekam būs individuāls iebrauciens ar laika kontroli un paša izvēlētu bojas grieziena virzienu. Talākais dalībnieku skaits un formāts tiks noteikts sacensību dienā atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita, finālam kvalificējoties pa 4 dalībniekiem katrā grupā un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie katrā grupā.

Latvijas SUP čempionāts Sporta klases Tehniskajā distancē notiek Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaitē. Grupas startē atsevišķi, bet, ja dalībnieku skaits grupā ir mazāks par 5, tad sacensības var notikt ar kopējo startu. Notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie katrā grupā.

Latvijas čempionāts Amatieru klasē notiek Sporta un Tautas apakšklasēs, Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaitē. Tiks dots kopējs starts abām apakšklasēm un abām grupām, notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katras apakšklases katrā grupā. Atsevišķi tiks apbalvoti arī uzvarētāji U12, U14, U16, U18, 40+ un 50+ grupās, ja startējušo dalībnieku skaits šajās vecuma grupās būs 3 un vairāk.

 

Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.

Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no šīm un arī visām turpmākajām LSSF rīkotajām sacensībām.

 

Diskvalifikācija un Protests.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiemlīdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:

(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli

(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:

               (a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,

               (b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,

               (c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,

               (d) pabeigt distanci.

(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)

Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.

Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.

Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.

Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.

Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.

Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personuliecības.

 

 

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija