Nolikums

SUP Fests,

VAIDAVA

Rīkotāj

Red Paddle Co Latvija

SupFit.lv

Aktīvā tūrisma centrs EŽI

Vaidaveži

Atbalsta:

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija (LSSF)

Datums un vieta

2019. gada 3. – 4.augusts

VaidavEži, Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Kocēnu novads, Latvija

Sacensību distances tiks izliktas Vaidavas ezerā.

 

Aktivitāšu programma

Sestdiena, 3.augusts

9:00 – 12:00 Reģistrācija SUP sacensībām

9:00 – 11:00 Treniņi Red Paddle Co Dragon WS komandām

11:00 – 18:00   SUP Rogainings

11:00 – 18:00 SUP šķēršļu trasītes izaicinājums

11:00 -15:00 Red Paddle Co Dragon WS pamatbraucieni

15:00-16:00 Red Paddle Co Dragon WS Pusfināls/Fināls

18:00 – 20:00 SUP rogaininga, SUP šķēršļu trasītes un Red Paddle Co Dragon WS apbalvošana.

Muzikāli priekšnesumi un pārsteigumi

20:00 – 22:30 SUP jāņtārpiņu ekspedīcija saulrietā

21:00 –  Kino, atpūta, mielošanās

Svētdiena, 4.augusts

9:30 – 10:30 SUP-FIT rīta vingrošana

9:30  10:30 Reģistrācija SUP sacensībām

9:30 – 14:00 SUP šķēršļu trasītes izaicinājums

11:00 – 13:00  Latvijas atklātais SUP čempionāts tehniskajā distancē (kvalifikācija)

13.00 – 14:30 Tautas klases SUP sacensības

14:30 – 16.00 Latvijas atklātais SUP čempionāts tehniskajā distancē (pusfināli/fināli)

16:00 – 16:30  SUP rogaininga, SUP šķēršļu trasītes, Tautas klases un  Sporta klases apbalvošana. Lielā loterija.

Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir aptuveni atkarībā no sacensību faktiskās norises.

Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju visiem dalībniekiem ir obligāta.

Sacensību Nolikums

Formāts.

Red Paddle Co Dragon World Series Latvijas atlases posms

Latvijas atklātais SUP čempionāts tehniskajā distancē

Tautas klases sacensības.

Reģistrēšanās sacensībām.

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

Dalībai Latvijas čempionātā tehniskajā distancē var pieteikties licencēti sportisti. Sacensību dienā varēs iegādāties licences vienai distancei un licences cena ir iekļauta festivālā biļetes cenā.

Dalībnieki

Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

Inventārs

Latvijas čempionātā tehniskajā distancē un Tautas klases sacensībās. dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus (ieskaitot piepūšamos) bez stūres mehānisma atbilstoši noteiktajai dēļu klasei. Tehniskajā distancē drīkst piedalīties ar dēļiem, kuru garums nepārsniedz 14’, bet Tautas klasē ar dēļiem, kuru garums nepārsniedz 12’5”. Platuma un svara ierobežojumu nav.

! Red Paddle Co Dragon WS sacensībās drīkst piedalīties tikai ar sacensību organizētāju dēļiem.

Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Distance un kontrollaiks

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma. Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem. Katrai distancei atkarībā no tās garuma un citiem apstākļiem tiek noteikts ieskaites kontrollaiks un dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par noteikto kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts sacensību kopvērtējumā.

Distances veikšana

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.

Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

Starta un finiša procedūra

Starts visām distancēm tiek dots krastā netālu no ūdens, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir krastā netālu no ūdens, ar airi rokā šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Vērtēšana

Dragon WS sacensībās komandas tiek sadalītas hītos. Distancē ar laika kontroli vienā hītā piedalās 2 komandas. 4 ātrākās komandas tiek pusfinālā, kur noskaidro 2 finālistus, kas finālbraucienā noskaidro uzvarētāju. Pusfinālu zaudētāji piedalās mazajā finālā par 3.vietu. Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvotas 3 ātrākās komandas, bet uzvarētāji saņems Latvijas čempionu kausu.

Tehniskajā distancē vīriešu un sieviešu grupas startē atsevišķi. Sacensības notiks pēc sistēmas kvalifikācija-fināls Kvalifikācijā dalībnieki tiks sadalīti hītos atkarībā no reģistrējušos dalībnieku kopējā skaita, bet tālākā sistēma tiks noteikta sacensību dienā. (Katra hīta uzvarētāji uzreiz tiek finālā, bet pārējie veic vēl vienu distanci, no kuras finālam kvalificējas X ātrākie dalībnieki, lai fināla dalībnieku skaits būtu 10, piemēram) Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie katrā grupā.

Tautas klasē tiks dots kopējs starts abām grupām, notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie katrā grupā. Gan vīriešu, gan sieviešu grupas uzvarētāji saņems arī Latvijas čempiona titulu un kausu. Tautas klasē nedrīkst startēt personas, kuras Latvijas Sērfošanas un SUP federācijas reitingā 2018. vai 2019. gadā ieņem pirmās astoņas vietas.

Drošība uz ūdens

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Tautas klases sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.

Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no šīm un arī visām turpmākajām LSSF rīkotajām sacensībām.

Diskvalifikācija un protests.

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:

(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli

(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:

(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,

(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,

(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,

(d) pabeigt distanci.

(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)

Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.

Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.

Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.

Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.

Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.

Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības.