Vaidavas Saullēkta
SUP sacensības

NOLIKUMS

Datums un vieta
2022.gada 7.augusts
VaidavEži, Vaidavas ezera pludmale, Vaidava, Latvija
04:45 – 05:10 Reģistrācija SUP saullēkta sacensībām
05:28 – 07:00 SUP saullēkta sacensības apkārt Vaidavas ezeram

Reģistrēšanās sacensībām.
Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieki
Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu,
reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā. Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no
sacensībām.

Inventārs
Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma atbilstoši
noteiktajai dēļu klasei:
1) Sporta klase – garums nepārsniedz 14’ bez platuma ierobežojuma
2) Amatieru klase – garums nepārsniedz 12‘5“ un nav šaurāki par 30”
Sacensību dalībnieki drīkst izmantot jebkādu airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Distance

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā. Dalībnieku sapulcē sacensību
galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.
Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek
diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.
Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

Starta un finiša procedūra
Starts visām distancēm tiek dots krastā netālu no ūdens, pēc tiesneša komandas šķērsojot
iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir krastā netālu no ūdens, ar airi rokā šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm

Vērtēšana
Sacensības notiek Sporta un Amatieru klasēs, Open vīriešu un sieviešu grupu ieskaitē. Tiks dots kopējs starts abām klasēm un abām grupām, notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katras klases katrā grupā.
Drošība uz ūdens
Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.
Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto līšas, peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir
ieteicama, bet nav obligāta. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.